Hankkeen tulokset

 

Projektin toimenpiteiden yhteenveto

Projektissa toteutettiin aluetason analyysi (regional analysis), jossa kuvattiin koko Saimaan vesistöalue ja sen käyttö. Projektin ajan käytiin sidosryhmäkeskusteluja, joiden kautta hahmotettiin aluetason suunnitelmia. Savonlinna projektipartnerina päätti keskittyä erityisesti rahtiliikenteen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Koska projektin tarkoituksena oli eri maissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen siirtäminen, kansainvälisenä yhteistyönä laadittiin hyvien käytäntöjen kuvauksia ja demo-toolbox strategisen kehittämisen tason käytäntöjen siirron edistämiseksi. Tässä tehtiin yhteistyötä Värmlannin alueen kanssa. Lisäksi haettiin kansainvälisiä kumppaneita Saimaan risteilymatkailun kehittämiseen. Hyvien käytäntöjen välittämistä tukivat myös projektin puitteissa toteutetut tutustumisvierailut, joiden puitteissa perehdyttiin mm. Vänernin rahtiliikenteen kehittämisstrategiaan ja Ranskassa matkailun, risteilymatkailun ja veneilyn kehittämiseen. Hollannissa, Englannissa ja Ranskassa saatiin tietoa vesistöjen hyödyntämisestä osana yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vastaava vierailu järjestettiin Saimaan kanavalle ja Viipuriin, jossa mukana oli partnerien edustajia kuudesta eri maasta. Osallistuminen kahteen "Barge to Business"-seminaariin avasi uusia kontakteja ja antoi ideoita rahtiliikenteen kehittämispotentiaaliin liittyen.

Savonlinna teki alueelliset kehittämissuunnitelmat koskien Itä-Suomen kuljetuslogistiikkajärjestelmää, jossa logistiikka- ja teollisuuskeskittymät muodostuisivat sopivien sisävesisatamien ympärille sekä Savonlinnan Vuohisaaren syväsataman kehittämispotentiaalista yhtenä tällaisena logistiikkapalvelujen keskittymänä.

Yhteenveto projektin toteutuksesta.

Tulokset Suomessa

  • Risteilymatkailun kehittäminen Saimaalla

  • projektikortit toteutukseen ehdotettavista hankkeista, joilla hyödynnetään Saimaan kehittämispotentiaalia (täydennetään tammikuun 2013 loppuun mennessä)

Hankkeen yhteiset tulokset:

Hankkeen yhteisiä tuloksia olivat hyvien käytäntöjen (good practice) kuvaukset, posterinäyttely sekä infoanimaatiot, jotka löytyvät projektin EU-tason verkkopalvelusta.

http://www.waterways-forward.eu