Asukkaille

Savonlinnan seudun rakennemallityö käyntiin

Savonlinnan seudun kuntien keskeiset kehittämistavoitteet sisältävän rakennemallin laatiminen on käynnistetty. Rakennemallityössä tutkitaan ja vertaillaan vaihtoehtoja alueidenkäytön järjestämiseksi ja osoitetaan maankäytön kehittämisen painopistealueet. Työssä luodaan perusta kuntien omille ja yhteisesti laadittaville maankäyttösuunnitelmille. Suunnittelualueeseen kuuluvat Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi ja Savonlinna.

Mediatiedote ohessa liitteenä.