Projektikuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tutkia tapoja, joilla Euroopan teollistumisen selkärankana 1700- ja 1800-luvulla toimineiden vesireittien käyttöä voidaan lisätä, uudistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla. Haasteet alueiden kehittämisessä ovat samanlaisia Euroopan sisämaiden kanavareiteillä, kuin Saimaan järvialueellakin: mahdollistaa ja kehittää rahtiliikenteen käyttöä ja turvata ja edistää vesireittien ylläpitoa, viihtyisää asumista ja virkistäytymistä, matkailu ja muuta taloudellista toimintaa vesireittien varrella. Painopistealueena projektin työskentelyssä ovat tehokkaat mallit kehittämisen ja hallinnon järjestämiseksi liiketoimintaa ja kansalaisia tukevalla tavalla. Lisäksi tarkastellaan, miten käytön haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan pienentää ja valvoa sekä tunnistetaan toimenpiteitä, joilla voidaan varautua ilmastonmuutokseen.

Savonlinnan seudun kannalta projekti tarjoaa tietoa, kontakteja ja osaamista, jonka pohjalle voidaan rakentaa malleja paitsi koko Saimaan vesiliikenteen kehittämiseen, myös Vuohisaaren tulevan sataman toiminnan kehittämiseen ja vesistöjen virkistyskäytön liiketoiminnan kehittämiseen Savonlinnassa ja ympäristössä. Tiedon vaihtoa toteutetaan tutustumalla alueellisten tapaustutkimusten muodossa toisten alueiden kokemuksiin, järjestämällä asiantuntijavierailuja ja hyödyntämällä toisilta saatuja tietoja uusien suunnitelmien valmistelussa.